top of page

ภาคตะวันออก

ร้านค้า

ที่อยู่

เบอร์โทร

บจก.วัชรราวรรณ(2008)

พัทยา บิวตี้(ประเทศไทย)

บิวตี้ ทูเดย์ (สำนักงานใหญ่)

สยามเฮิร์บ เอ็กตร้าเวอร์จิ้น(สยามเวอร์จิ้น)

บ้านความงาม จำกัด

เจ๊ไนท์

สนามชัย บิวตี้

ร้าน น้องเอง

จอมเทียน บิวตี้

ร้าน ยูอี

ศรีสุภัคพาณิชย์

แองเจล

เก็จขวัญ บิวตี้ บูติค

ร้าน ลูกหยี

136 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

32/17-18 ถ.พัทยาใต้ หมู่10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

664/47-51 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

369/1 ถ.พัทยากลาง หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

141/28 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ตลาดโรงเกลือ B-6 (ตลาดใหม่) ต.บ้านไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

ตลาดโรงเกลือ B-71 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

75/280-281 ถนนจอมเทียนสายสอง หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 43000

อาคาร ก 1 ห้อง 1 ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

19 ถ.วรรณยิ่ง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

269/10 หมู่1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกอดง จ.ระยอง 

237-239-241-243-245 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

204/131 ตลาดภิบาลพัฒนา  ถนนสุขุมวิท ตำบลทา อำเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง 21110

090-1307414 

091-8892677

095-9850929

091-7157396

081-3057506,094-3051145

038-597669

089-8333715

092-9159450 

081-2078179

03-8541077

089-9367188

081-8259476

03-8674766

bottom of page